Cijena lekture


Osnovna cijena lekture hrvatskih tekstova

  • teksta na hrvatskom jeziku (po kartici): 20,00 kn + PDV tj. 25,00 kn s PDV-om

Osnovna cijena lektoriranja se povećava prema sljedećim kriterijima:

  • dodatno 30% za stručne tematiku
  • dodatno 30% za stručne pojmove (ukoliko ih nije dostavio naručitelj prije početka prevođenja)
  • dodatno 50% za tekst koji je u tablicama (Excel, Word ili slična program)

Napomena

  • 1 normirana kartica iznosi 1500 slovnih znakova sa razmacima.
  • Cijena pokriva isključivo jednu reviziju teksta.

Hitne tarife

  • Za lekturu u istom danu - obračunava se hitna tarifa dodatno 50% na cjelokupni iznos
  • Do 14 kartica na dan – ne uračunava se dodatna hitna tarifa.
  • Između 14 do 21 kartica na dan – obračunava se 50% dodatni na cjelokupni iznos.
  • Za 22 kartica i više na dan – obračunava se 100% dodatno na cjelokupni iznos.