Cijena lekture

Ured: Horvaćanska 31, 10000 Zagreb
Tel: (01) 369 0912 Fax: (01) 2820 631
E-mail: info@lektura.hr


Naslovna > Cijena lektura

Cijena lekture tekstova

Lektura je jamstvo kvalitete.

Osnovna cijena lekture:

Cijene prijevoda i prevoditeljskih usluga

Uz tečajeve engleskog jezika, nudimo i prevođenje s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik:

Cijene prijevoda:

Ovjereni pisani prijevodi (s ovjerom i pečatom ovlaštenog sudskog tumača):

Usmeno prevođenje

Dodatno za:

Prevoditeljske norme

Hitne tarife za prijevode

Cijene individualnih tečajeva engleskog jezika

Paketi individualnih tečajeva engleskog jezika:

Napomena: Ukoliko tečaj zahtjeva pripremu od strane trenera zbog specifičnosti tečaja, obračunat će se dodatni sat.

Tečajevi se organiziraju prema posebnim zahtjevima klijenata.

 

Poveznice: cijene prijevoda, lektura, konsekutivno prevođenje, simultano prevođenje, normirana kartica, hitna tarifa, lektor