Nitor škola engleskog jezika

Tečajevi engleskog jezika

 Engleski jezik za zdravstvene djelatnike

Osnovni detalji

Naziv tečaja Engleski jezik za djelatnike u zdravstvu
Datum subota, 11. ožujka 2017.
Vrjieme 9 - 16 sati
Lokacija Zagreb - točna adresa će se odrediti 2 tjedna prije samog tečaja
Cijena 490 kn + PDV
Ostale informacije Uključuje ručak, skriptu i radni materijal
 

Kome je ovaj tečaj namijenjen?

Ovaj tečaj engleskog jezika namijenjen je svim djelatnicima u zdravstvu koji žele poboljšati svoje znanje engleskog s posebnim naglaskom na korištenje engleskog jezika u zdravstvu. Ovdje je govor o svim profesionalnim djelatnicima u zdravstvu, kao što su liječnici opće prakse i specijalisti, medicinske sestre i medicinski tehničari, stomatolozi, fizioterapeuti, farmaceuti, psiholozi, logopedi, socijalni radnici, defektolozi, medicinsko osoblje koje upravlja medicinskom opremom i aparatima, laboratorijski tehničari pa čak i djelatnici u farmaceutskoj industriji.

Sve većim otvaranjem tržišta Hrvatske prema Europskoj uniji, djelatnici u zdravstvu imaju mogućnost raditi u državama članicama Europske unije. U mnogim slučajevima, često se traži poznavanje engleskog jezika i/ili domaći jezik države u kojoj će raditi.

Učinkovita komunikacija na engleskom jeziku u svim granama medicine je nužna za siguran i učinkovit pristup pacijentima, suradnicima i poslu općenito.

Ovaj tečaj obuhvaća osnove engleskog jezika u zdravstvu te će dati polaznicima veće povjerenje u odnošenju sa suradnicima, pacijentima i poslodavcima.

Raspored radionice:

Sati Program
8,00 - 9,00 Prijem i registracija polaznika
9,00 - 10,15 Pregled opće gramatike engleskog jezika
10,15 - 10,30 Pauza
10,30 - 12,00 Engleski za djelatnike u zdravstvu - vidi tabelu*
12,00 - 12,45 Ručak
12,45 - 15,00 Priprema i obrada poslovnog slučaja - rad u skupinama
15,00 - 15,15 Pauza
15,10 - 16,00 Rekapitulacija i upute za daljnji osobni razvoj
 

Predznanje engleskog jezika

Ovaj tečaj engleskog jezika je za polaznike koji se mogu na osnovnoj razini služiti engleskim jezikom u govoru i pismu. Na samoj radionici polaznici će imati priliku sami ocijeniti svoja znanja. Postoji mogućnost naknadnog organiziranja osnovnog ili naprednog tečaja engleskog jezika s naglaskom na zdravstvo za one koji su zainteresirani.

Cilj radionice

Pohađanjem ovog tečaja polaznici će se upoznati s osnovama zdravstva na engleskom jeziku. Ovim tečajem polaznici će osvježiti gramatiku i uvježbati engleski jezik kako bi ubuduće s većim pouzdanjem mogli izvršiti svoje zadatke i po mogućnosti otvoriti nova poslovanja.

Radionice se sastoje od teorijskog djela koji pokriva gramatiku kako bi polaznici mogli osvježiti svoja znanja engleskog jezika.

Program

Teorijski dio

U teorijskom dijelu, predavač će kratko pružiti jedan kratki pregled gramatike engleskog jezika, potrebne za pisanu i govornu komunikaciju. Uz gramatiku, obradit će se specifična terminologija u zdravstvu na engleskom jeziku. Ovakvo osvježenje gramatike i terminologije pomoći će kasnije u radionici pri izvođenju praktičnog dijela.

Praktični dio

Osim teorijskog dijela, polaznici će imati priliku analizirati i sudjelovati u jednom poslovnom slučaju (tzv. „case study“). Ovaj poslovni slučaj je praktični dio radionice gdje će polaznici u skupinama imati priliku pripremiti i obraditi jedan poslovni slučaj na engleskom jeziku, te nakon toga, sami prezentirati svoja rješenja. Ovdje će naglasak svakako biti na govornoj komunikaciji na engleskom jeziku.

* Teme koje će se obraditi na radionici su:

TemeTopics

Prijem pacijenta

Bolnički poslovi i osoblje

Bolnički odjeli i objekti

Prijem

Upis pacijenata

Patient admissions

Hospital jobs and personnel

Hospital departments and facilities

Admissions

Checking in a patient

Bol

Lociranje i opisivanje boli

Procjena boli

Uspješno komuniciranje

Liječenje boli

Pain

Locating and describing pain

Pain assessment

Successful communication

Pain relief

Vitlani znakovi

Statistika i vitalni znakovi

Opisivanje očitanja

Uzimanje vitlanih znakova

Cirkulacija i srce

Vital signs

Statistics and vital signs

Describing readings

Taking vital signs

Circulation and the heart

Simptomi

Simptomi i ozljede

Pitanja o simptomima i ozljedama

Hitna intervencija zbog astme - davanje uputa

SOAP bilješke

Symptoms

Symptoms and injuries

Databases

Asking about symptoms and injuries

Asthma emergency - giving instructions

SOAP notes

Hrana i prehrana

Prehrana

Stanje prehrane

Alergije na hranu i netolerancije

Savjeti o prehrani

Food and nutrition

Nutrition

Nutritional status

Food allergies and intolerances

Advice on diet

Osobna njega

Higijena pacijenta

ADLs - aktivnosti i dnevno življenje

Empatija

Njega ozljede

Personal care

Patient hygiene

ADLs - activities and daily living

Empathy

Wound management

Eliminacija

Procjenjivanje eliminacije pacijenta

Opisivanje tjelesnih funkcija

Proljev

Prezentacija slučaja pacijenta

Elimination

Assessing patient elimination

Describing bodily functions

Diarrhoea

Presenting a patient case

Otpust pacijenta

Vrednovanje razine neovisnosti

Plan za otpust pacijenta

Istraživanje medikamenata

Dogovaranje termina preko telefona

Patient discharge

Evaluating levels of independence

A patient discharge plan

Exploring medication

Making appointments on the phone

 

Michael Nekich

Michael Nekich, dipl. ing. el., dipl. teol. je izvorni govornik engleskog jezika, rođen u Australiji. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, smjer biomedicinski inženjering u Sydneyju, a petogodišnji studij teologije je završio u Zagrebu. Stručni je prevoditelj i lektor engleskog jezika i stalni sudski tumač za engleski jezik. Predaje engleski jezik niz godina.


Prijava za tečaj

Blog tagovi ili teme

Arhiva blogova

Newletter

Prijavite se na naš newsletter za zanimljivosti iz naše branše.

Prijevodi i lektura

Nitor usluge d.o.o. je prevoditeljski ured osnovan s ciljem pružanja najboljih prijevoda s engleskog na hrvatski, a posebno s hrvatskog na engleski jezik.

Klijenti o nama