Nitor škola engleskog jezika

Tečajevi engleskog jezika

 Engleski u informatici

Osnovni detalji

Naziv tečaja Engleski jezik za informatičare
Datum subota, 29. travnja 2017.
Vrjieme 9 - 16 sati
Lokacija Zagreb - točna adresa će se odrediti 2 tjedna prije samog tečaja
Cijena 490 kn + PDV
Ostale informacije Uključuje ručak, skriptu i radni materijal
 

Kome je ovaj tečaj namijenjen?

Ovaj tečaj engleskog jezika namijenjen je svim onima koji rade u informatici, koji su informatičari i softveraši, a žele produbiti svoje poznavanje engleskog jezika.

Tečaj je prigodan polaznicima koji već rade u poduzećima te komuniciraju pismeno i usmeno na engleskom jeziku te bi željeli produbiti svoja znanja u smislu teorije i prakse.

Učinkovita komunikacija na engleskom jeziku nužna je za poslovni uspjeh ukoliko se komunikacija odvija na engleskom.

Ovaj tečaj obuhvaća osnove engleskog jezika u informatici, te će dati polaznicima veće pouzdanje pri komunikaciji s poduzećima i kupcima.

Raspored radionice:

Sati Program
8,00 - 9,00 Prijem i registracija polaznika
9,00 - 10,15 Pregled opće gramatike engleskog jezika
10,15 - 10,30 Pauza
10,30 - 12,00 Engleski jezik u informatici - vidi tabelu*
12,00 - 12,45 Ručak
12,45 - 15,00 Priprema i obrada poslovnog slučaja - rad u skupinama
15,00 - 15,15 Pauza
15,10 - 16,00 Rekapitulacija i upute za daljnji osobni razvoj
 

Predznanje engleskog jezika

Ovaj tečaj engleskog jezika je za polaznike koji se mogu na osnovnoj razini služiti engleskim jezikom u govoru i pismu. Na samoj radionici polaznici će imati priliku sami ocijeniti svoja znanja. Postoji mogućnost naknadnog organiziranja osnovnog ili naprednog tečaja engleskog jezika s naglaskom na poslovnom engleskom jeziku za one koji su zainteresirani.

Cilj radionice

Pohađanjem ovog tečaja polaznici će se upoznati s osnovama engleskog jezika u informatici. Ovim tečajem polaznici će osvježiti gramatiku i uvježbati engleski jezik kako bi ubuduće s većim pouzdanjem mogli izvršiti svoje zadatke i po mogućnosti otvoriti nova poslovanja.

Radionice se sastoje od teorijskog djela koji pokriva gramatiku kako bi polaznici mogli osvježiti svoja znanja engleskog jezika.

Program

Teorijski dio

U teorijskom dijelu, predavač će kratko pružiti jedan kratki pregled gramatike engleskog jezika, potrebne za pisanu i govornu komunikaciju. Uz gramatiku, obradit će se specifična terminologija za engleski jezik u informatici. Ovakvo osvježenje gramatike i terminologije pomoći će kasnije u radionici pri izvođenju praktičnog dijela.

Praktični dio

Osim teorijskog dijela, polaznici će imati priliku analizirati i sudjelovati u jednom poslovnom slučaju (tzv. „case study“). Ovaj poslovni slučaj je praktični dio radionice gdje će polaznici u skupinama imati priliku pripremiti i obraditi jedan poslovni slučaj na engleskom jeziku, te nakon toga, sami prezentirati svoja rješenja. Ovdje će naglasak svakako biti na govornoj komunikaciji na engleskom jeziku.

* Teme koje će se obraditi na radionici su:

TemeTopics

Raditi u IT-u

IT poslovi i odgovornosti

IT organizacije

IT radno okruženje i pravila

Sastanci

Poslovi

Working in IT

IT jobs and duties

IT organisations

IT workplace and rules

Meetings

Business matters

IT sustavi

Specifikacije sustava

GUI operacija

Multimedijski hardver

Operativni sustavi

Poslovna pitanja

IT systems

System specifications

GUI operations

Multimedia hardware

Operating systems

Business matters

Pregledavanje interneta

Pregledavanje interneta

Mreže

Mobilno računalstva

Elektronska pošta

Poslovna pitanja

Internet browsing

Internet browsing

Networks

Mobile computing

Email

Business matters

Administracija

Spreadsheets i formule

Baze podataka

Administracija sustava

Periferna oprema

Poslovna pitanja

Administration

Spreadsheets and formulae

Databases

Systems administration

Peripherals

Business matters

Izbor

Smještaj web stranica

IT troškovi

Istraživanje proizvoda

Izrada preporuke

Poslovna pitanja

Choice

Web hosting

IT costs

Product research

Making recommendations

Business matters

Interakcije

Poslovni društveni mediji

Video konferencija

Internetska trgovina

Obuka korisnika

Poslovna pitanja

Interactions

Enterprise social media

Video conferencing

E-commerce

Training users

Business matters

Razvoj

Analiza zahtjeva

Mrežne stranice i arhitektura

Razvoj softvera

Upravljanje projektom

Poslovna pitanja

Development

Requirements analysis

Website design and architecture

Software development

Project management

Business matters

IT rješenja

Istraživanja

Dijagnoza

Rješenja

Vaša budućnost u IT-u

Poslovna pitanja

IT solutions

Investigations

Diagnosis

Solutions

Your future in IT

Business matters

 

Prijava za tečaj

Blog tagovi ili teme

Arhiva blogova

Newletter

Prijavite se na naš newsletter za zanimljivosti iz naše branše.

Prijevodi i lektura

Nitor usluge d.o.o. je prevoditeljski ured osnovan s ciljem pružanja najboljih prijevoda s engleskog na hrvatski, a posebno s hrvatskog na engleski jezik.

Klijenti o nama