Nitor škola engleskog jezika

Tečajevi engleskog jezika

 Engleski u gradevinarstvu

Osnovni detalji

Naziv tečaja Engleski jezik za građevinare
Datum subota, 1. travnja 2017.
Vrjieme 9 - 16 sati
Lokacija Zagreb - točna adresa će se odrediti 2 tjedna prije samog tečaja
Cijena 490 kn + PDV
Ostale informacije Uključuje ručak, skriptu i radni materijal
 

Kome je ovaj tečaj namijenjen?

Ovaj tečaj engleskog jezika je namijenjen prvenstveno arhitektima i djelatnicima u građevinarstvu kao što su projektanti, građevinski inženjeri, voditelji gradilišta, osoblje angažirano u pripremi projekta, građevinski tehničari, voditelji odjela u građevinskim poduzećima kao i direktori tih poduzeća. Svi oni mogu imati korist od ovakvog tečaja koji se temelji na teoriji i praksi.

Sve većim otvaranjem tržišta u Hrvatskoj prema Europskoj uniji ali i brojnim mogućnostima poslovanja hrvatskih građevinskih poduzeća u državama članicama Europske unije, javlja se sve jasnija potreba za engleskim jezikom u poslovanju. Svaki građevinski projekt je zasnovan na učinkovitoj komunikaciji.

Učinkovita komunikacija na engleskom jeziku se odnosi na pregovaranje cijena, ugovornih odredbi, dinamike projekta, komunikaciju na gradilištu, poslovnu korespondenciju i još mnogo toga.

Ovaj tečaj je uvod u engleski jezik za djelatnike u građevinarstvo te se planira organizirati nastavak ovog tečaja u budućnosti.

Raspored radionice:

Sati Program
8,00 - 9,00 Prijem i registracija polaznika
9,00 - 10,15 Pregled opće gramatike engleskog jezika
10,15 - 10,30 Pauza
10,30 - 12,00 Engleski jezik specifičan za građevinarstvo
12,00 - 12,45 Ručak
12,45 - 15,00 Priprema i obrada poslovnog slučaja - rad u skupinama
15,00 - 15,15 Pauza
15,10 - 16,00 Rekapitulacija i upute za daljnji osobni razvoj
 

Predznanje engleskog jezika

Ovaj tečaj engleskog jezika je za polaznike koji se mogu osnovno služiti engleskim jezikom u govoru i pismu. Na samoj radionici polaznici će imati priliku sami ocijeniti svoje znanje. Postoji mogućnost naknadnog organiziranja osnovnog ili naprednog tečaja engleskog jezika s naglaskom na građevinarstvo za one koji su zainteresirani.

Cilj radionice

Pohađanjem ovog tečaja polaznici će se upoznati s osnovama građevinarstva na engleskom jeziku. Ovim tečajem polaznici će osvježiti gramatiku i uvježbati engleski jezik kako bi ubuduće mogli izvršiti svoje zadatke s većim pouzdanjem i po mogućnosti otvoriti nova poslovanja.

Radionice se sastoje od teorijskog djela koji pokriva gramatiku kako bi polaznici mogli osvježiti svoja znanja engleskog jezika.

Program

Teorijski dio

U teorijskom dijelu, predavač kratko pruža jedan kratki pregled gramatike engleskog jezika, potrebna za pisanu i govornu komunikaciju. Uz gramatiku, obradit će se specifična terminologija građevinarstva na engleskom jeziku. Ovakvo osvježenje gramatike i terminologije pomoći će kasnije u radionici pri izvođenju praktičnog dijela.

Praktični dio

Osim teorijskog dijela, polaznici će imati priliku analizirati i sudjelovati u jednom poslovnom slučaju (tzv. „case study“). Ovaj poslovni slučaj je praktični dio radionice gdje će polaznici u skupinama imati priliku pripremiti i obraditi jedan poslovni slučaj na engleskom jeziku, te nakon toga, sami prezentirati svoja rješenja. Ovdje će naglasak svakako biti na govornoj komunikaciji na engleskom jeziku.

Teme koje će se obraditi na radionici su:

TemeTopics

Timski rad

Uloge i odgovornosti

Struktura organizacije

Poslovni i iskustvo

Team work

Roles and responsibilities

Structure of an organisation

Jobs and experience

Projektiranje

Tehničko crtanje

Troškovnici i priprema

Ideje i poboljšanja

Design

Technical drawing

Estimates

Ideas and improvements

Oprema

Govoriti o opremi

Kvarovi

Popravci

Equipment

Talking about equipment

Faults

Repairs

Materijali

Naručivanje materijala

Svojstva materijala

Problemi s isporukama

Materials

Ordering materials

Properties of materials

Delivery problems

Postupci

Postupak zapošljavanja

Postupak nabave

Processes

Recruiting processes

Purchasing processes

Projekti

Pokretanje

Koordinacijski sastanci

Ugovori

Projects

Kicking off

Project meetings

Contracts

Dokumentacija

Kontrola dokumenata

Izmjene i dopune

Određivanje

Documentation

Document control

Amendments

Specifying

Zaštita na radu

Smjernice za zaštitu na rad

Signalizacija i promet

Nesreće

Health and safety

Health and safety guidelines

Traffic control

Incidents

 

Michael Nekich

Michael Nekich dipl. ing. el., dipl. teol. je izvorni govornik engleskog jezika, rođen u Australiji, koji je radio u građevinskim firmama kao komercijalni direktor u Jadran Investu d.o.o. (Zadar) i operativni direktor u Profectusu d.o.o. (Zagreb) te posjeduje veliko iskustvo u građevinarstvu u smislu tehničkog dijela, upravljanja projektima, vođenja gradilišta, pregovaranja, sastavljanja ugovora prema uvjetima FIDIC-a, nabave i financija, i prodaje nekretnina.


Prijava za tečaj

Blog tagovi ili teme

Arhiva blogova

Newletter

Prijavite se na naš newsletter za zanimljivosti iz naše branše.

Prijevodi i lektura

Nitor usluge d.o.o. je prevoditeljski ured osnovan s ciljem pružanja najboljih prijevoda s engleskog na hrvatski, a posebno s hrvatskog na engleski jezik.

Klijenti o nama