Nitor škola engleskog jezika

Tečajevi engleskog jezika

 Engleski jezik međunarodnom turizmu

Osnovni detalji

Naziv tečaja Engleski jezik za djelatnike u međunarodnom turizmu
Datum subota, 27. svibnja 2017.
Vrjieme 9 - 16 sati
Lokacija Zagreb - točna adresa će se odrediti 2 tjedna prije samog tečaja
Cijena 490 kn + PDV
Ostale informacije Uključuje ručak, skriptu i radni materijal
 

Kome je ovaj tečaj namijenjen?

Ovaj tečaj engleskog jezika namijenjen je svima onima koji žele uvod u engleski jezik za turističke djelatnike.

Tečaj je prigodan polaznicima koji već rade u poduzećima te komuniciraju pismeno i usmeno na engleskom jeziku te bi željeli produbiti svoja znanja u smislu teorije i prakse.

Učinkovita komunikacija na engleskom jeziku nužna je za poslovni uspjeh ukoliko se komunikacija odvija na engleskom.

Ovaj tečaj obuhvaća osnove engleskog jezika u turizmu te će dati polaznicima veće povjerenje pri komunikaciji s poduzećima i kupcima.

Raspored radionice:

Sati Program
8,00 - 9,00 Prijem i registracija polaznika
9,00 - 10,15 Pregled opće gramatike engleskog jezika
10,15 - 10,30 Pauza
10,30 - 12,00 Engleski za djelatnike u međunarodnom turizmu - vidi tabelu*
12,00 - 12,45 Ručak
12,45 - 15,00 Priprema i obrada poslovnog slučaja - rad u skupinama
15,00 - 15,15 Pauza
15,10 - 16,00 Rekapitulacija i upute za daljnji osobni razvoj
 

Predznanje engleskog jezika

Ovaj tečaj engleskog jezika je za polaznike koji se mogu na osnovnoj razini služiti engleskim jezikom u govoru i pismu. Na samoj radionici polaznici će imati priliku sami ocijeniti svoja znanja. Postoji mogućnost naknadnog organiziranja osnovnog ili naprednog tečaja engleskog jezika s naglaskom na engleski jezik u turizmu za one koji su zainteresirani.

Cilj radionice

Pohađanjem ovog tečaja polaznici će se upoznati s osnovama engleskog jezika u turizmu. Ovim tečajem polaznici će osvježiti gramatiku i uvježbati engleski jezik kako bi ubuduće s većim pouzdanjem mogli izvršiti svoje zadatke i po mogućnosti otvoriti nova poslovanja.

Radionice se sastoje od teorijskog djela koji pokriva gramatiku kako bi polaznici mogli osvježiti svoja znanja engleskog jezika.

Program

Teorijski dio

U teorijskom dijelu, predavač će kratko pružiti jedan kratki pregled gramatike engleskog jezika, potrebna za pisanu i govornu komunikaciju. Uz gramatiku, obradit će se specifična terminologija za engleski jezik u turizmu. Ovakvo osvježenje gramatike i terminologije pomoći će kasnije u radionici pri izvođenju praktičnog dijela.

Praktični dio

Osim teorijskog dijela, polaznici će imati priliku analizirati i sudjelovati u jednom poslovnom slučaju (tzv. „case study“). Ovaj poslovni slučaj je praktični dio radionice gdje će polaznici u skupinama imati priliku pripremiti i obraditi jedan poslovni slučaj na engleskom jeziku, te nakon toga, sami prezentirati svoja rješenja. Ovdje će naglasak svakako biti na govornoj komunikaciji na engleskom jeziku.

* Teme koje će se obraditi na radionici su:

TemeTopics

Prodavati snove

Tropski raj

Stručne vještine: marketing

Selling dreams

Tropical paradise

Professional skills: marketing

Stizanje do odredišta

Putovanja

Stručne vještine: odnosi s javnošću

Getting there

Journeys

Skills: dealing with the public

Smještaj

Ocjenjivanje hotela

Stručne vještine: rješavanje pritužbi

Accommodation

Hotel grading

Skills: dealing with complaints

Odredišta

Kamo ići?

Stručne vještine: davanje savjeta

Destinations

Where to go?

Professional skills: offering advice

Što raditi

Istraživanje Argentine

Stručne vještine: davanje savjeta

Things to do

Exploring Argentina

Professional skills: speaking to a group

Turizam niše

Sektori niše

Stručne vještine: iskorištavanje podataka

Niche tourism

Niche sectors

Professional skills: dealing with figures

Kulturalni turizam

Izložbe

Stručne vještine: učinkoviti sastanci

Cultural tourism

Exhibitions

Professional skills: effective meetings

Upravljanje hotelom

Inspekcija hotela

Stručne vještine: prezentacije

Running a hotel

Hotel inspection

Professional skills: presentations

Usluga kupcima

Povratne informacije od kupaca

Stručne vještine: vođenje telefonskih poziva

Customer service

Customer feedback

Professional skills: handling telephone calls

Poslovno putovanje

Putovanje i tim-building

Stručne vještine: socijaliziranje

Business travel

Travelling and team-building

Professional skills: socialising

 

Michael Nekich

Michael Nekich, dipl. ing. el., dipl. teol. je izvorni govornik engleskog jezika, rođen u Australiji. Diplomirao je na elektrotehničkom fakultetu, a petogodišnji studij teologije je završio u Zagrebu. Stručni je prevoditelj i lektor engleskog jezika i stalni sudski tumač za engleski jezik. Predaje engleski jezik niz godina. Obnašao je dužnosti kao komercijalni direktor i operativni direktor u različitim firmama.


Prijava za tečaj

Blog tagovi ili teme

Arhiva blogova

Newletter

Prijavite se na naš newsletter za zanimljivosti iz naše branše.

Prijevodi i lektura

Nitor usluge d.o.o. je prevoditeljski ured osnovan s ciljem pružanja najboljih prijevoda s engleskog na hrvatski, a posebno s hrvatskog na engleski jezik.

Klijenti o nama