Nitor škola engleskog jezika

Tečajevi engleskog jezika

 Engleski jezik u bankarstvu i financijama

Osnovni detalji

Naziv tečaja Engleski jezik za djelatnike u bankarstvu i financijama
Datum subota, 13. svibnja 2017.
Vrjieme 9 - 16 sati
Lokacija Zagreb - točna adresa će se odrediti 2 tjedna prije samog tečaja
Cijena 490 kn + PDV
Ostale informacije Uključuje ručak, skriptu i radni materijal
 

Kome je ovaj tečaj namijenjen?

Ovaj tečaj engleskog jezika namijenjen je svim onima koji žele produbiti svoje znanje o engleskom jeziku u bankarstvu i financijama.

Tečaj je prigodan polaznicima koji već rade u bankarstvu i financijama te komuniciraju pismeno i usmeno na engleskom jeziku te bi željeli produbiti svoja znanja u smislu teorije i prakse.

Učinkovita komunikacija na engleskom jeziku nužna je za poslovni uspjeh ukoliko se komunikacija odvija na engleskom.

Ovaj tečaj obuhvaća osnove engleskog jezika u bankarstvu i financijama, te će dati polaznicima veće povjerenje pri komunikaciji s poduzećima i kupcima.

Raspored radionice:

Sati Program
8,00 - 9,00 Prijem i registracija polaznika
9,00 - 10,15 Pregled opće gramatike engleskog jezika
10,15 - 10,30 Pauza
10,30 - 12,00 Engleski za djelatnike u bankarstvu i financijama - vidi tabelu*
12,00 - 12,45 Ručak
12,45 - 15,00 Priprema i obrada poslovnog slučaja - rad u skupinama
15,00 - 15,15 Pauza
15,10 - 16,00 Rekapitulacija i upute za daljnji osobni razvoj
 

Predznanje engleskog jezika

Ovaj tečaj engleskog jezika je za polaznike koji se mogu na osnovnoj razini služiti engleskim jezikom u govoru i pismu. Na samoj radionici polaznici će imati priliku sami ocijeniti svoja znanja. Postoji mogućnost naknadnog organiziranja osnovnog ili naprednog tečaja engleskog jezika s naglaskom na engleskom jeziku u turizmu za one koji su zainteresirani.

Cilj radionice

Pohađanjem ovog tečaja polaznici će se upoznati s osnovama engleskog jezika u turizmu. Ovim tečajem polaznici će osvježiti gramatiku i uvježbati engleski jezik kako bi ubuduće s većim pouzdanjem mogli izvršiti svoje zadatke i po mogućnosti otvoriti nova poslovanja.

Radionice se sastoje od teorijskog djela koji pokriva gramatiku kako bi polaznici mogli osvježiti svoja znanja engleskog jezika.

Program

Teorijski dio

U teorijskom dijelu, predavač će kratko pružiti jedan kratki pregled gramatike engleskog jezika, potrebne za pisanu i govornu komunikaciju. Uz gramatiku, obradit će se specifična terminologija za engleski jezik u bankarstvu i financijama. Ovakvo osvježenje gramatike i terminologije pomoći će kasnije u radionici pri izvođenju praktičnog dijela.

Praktični dio

Osim teorijskog dijela, polaznici će imati priliku analizirati i sudjelovati u jednom poslovnom slučaju (tzv. „case study“). Ovaj poslovni slučaj je praktični dio radionice gdje će polaznici u skupinama imati priliku pripremiti i obraditi jedan poslovni slučaj na engleskom jeziku, te nakon toga, sami prezentirati svoja rješenja. Ovdje će naglasak svakako biti na govornoj komunikaciji na engleskom jeziku.

* Teme koje će se obraditi na radionici su:

TemeTopics

O novčanim stvarima

Upravljanje financijama

Financije i gospodarstvo

Banke i ostale financijske institucije

Investicijske banke

Money matters

Managing your finances

Finance and the economy

Banks and building societies

Investment banks

Bankarski proizvodi za građane

Proizvodi u bankarstvu

Internetsko bankarstvo

Podrška klijentima

Usporedba lepeza proizvoda

Products in retail banking

Bank products

Online banking

Telephone helplines

Comparing products

Krediti i pozajmice za građane

Kreditne i debitne kartice

Plastični novac

Krediti za fizičke osobe i minusi po računima

Hipoteke

Personal loans and credit

Credit and debit cards

Plastic money

Personal loans and overdrafts

Mortgages

Struktura banke

Odjeli

Struktura banke

Prezentacijske vještine

Promjenjivi svijet bankarstva

The structure of a bank

Departments

The structure of the bank

Presentation skills

The changing world of banking

Financije u tvrtkama

Novčani tok

Bilanca

Račun dobiti i gubitka

Bilanca novčanih prihoda i rashoda

Finance in companies

Cash flow

The balance sheet

The income statement

The cash flow statement

Korporativno bankarstvo

Briga o korporativnim klijentima

Krediti, kreditne linije i leasing

Restrukturiranje tvrtke i reprogramiranje kredita

Stečaj

Corporation banking

Taking care of corporate clients

Loans, credit lines and leasing

Company restructuring and loan modification

Bankruptcy

Središnje banke i bankovne regulative

Državne i središnje banke

Likvidnost i poslovni ciklus

Regulative

Gospodarske promjene

Central banks and banking regulations

National and central banks

Liquidity and the business cycle

Regulations

Economic change

 

Michael Nekich

Michael Nekich, dipl. ing. el., dipl. teol. je izvorni govornik engleskog jezika, rođen u Australiji. Diplomirao je na elektrotehničkom fakultetu, a petogodišnji studij teologije je završio u Zagrebu. Stručni je prevoditelj i lektor engleskog jezika i stalni sudski tumač za engleski jezik. Predaje engleski jezik niz godina. Obnašao je dužnosti kao komercijalni direktor i operativni direktor u različitim firmama.


Prijava za tečaj

Blog tagovi ili teme

Arhiva blogova

Newletter

Prijavite se na naš newsletter za zanimljivosti iz naše branše.

Prijevodi i lektura

Nitor usluge d.o.o. je prevoditeljski ured osnovan s ciljem pružanja najboljih prijevoda s engleskog na hrvatski, a posebno s hrvatskog na engleski jezik.

Klijenti o nama