Ovjereni prijevodi

 Ovjereni prijevod na hrvatski i engleski jezik

Sudski tumač za engleski prevodi na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina izgovoreni ili pisani tekst s hrvatskog jezika na engleski jezik i obrnuto.

Kod nas u Nitoru ćete, početnom cijenom i kvalitetom, dobiti najbolje ovjerene prijevode s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik. Naš sudski tumač će vam biti na raspolaganju za sve vaše lingvističke potrebe.

Prijevod službenih dokumenata

Vrste prijevoda dokumenata i izvješća koje ovjerava sudski tumač su: revizorska izvješća, različite vrste dozvola, pravni dokumenti, sudski iskazi, govori različitih vrsta, rodni listovi, vjenčani listovi, svjedodžbe, uvjerenja, prijepisi ocjena, prijepisi izvadaka, životopisi, preporuke itd.

Raznovrsne prijevode koji sudski tumači mogu prevesti i ovjeriti su, na primjer:

  • školske svjedodžbe i diplome za uporabu u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu
  • potvrde banke, bankovni izvaci, usmeno prevođenje za vrijeme solemnizacije kreditnog ugovora
  • punomoći, javnobilježničke isprave, različiti ugovor (kupoprodajni, za zakup, prijenos udjela)
  • različita izvješća: financijska, revizorska,
  • službeni dokumenti: rodni list, vjenčani list, smrtni list, oporuke
  • uvjerenje o nekažnjavanju, sudski iskazi, presude, sudska rješenja,
  • usmeno prevođenje (simultano ili konsekutivno), konsekutivno prevođenje za vrijeme sudskih postupaka, postupaka mirenja, arbitraže
  • jedini kvalificiran za usmeno prevođenje pri sudovima su ovlašteni sudski tumači

Kontaktirajte nas na Email me ili
nazovite na +385 (0) 1 3690 912

Ili, zatražite ponudu i pošaljite vaše dokumente na procjenu.


Blog tagovi ili teme

Arhiva blogova

Newletter

Prijavite se na naš newsletter za zanimljivosti iz naše branše.

Klijenti o nama